Ngā Matawhitu o te Wā

Toitoi 20

Page

26

Words by

Ko ngā kupu me te pikitia a Ōkaire Lewis, e 10 tau tōna pakeke.

Pictures by

Translation by

Narration by

You can read this story in

by clicking the button below.

Read translated version
Read


I te wā o te rāhui, i te whakaaro au mō ngā wā rerekē.

Te Kore

Ko te kore kei ngā wāhi katoa o te ikarangi, engari ka haramai i te pō. Kāore tēnei mea i te pō noa iho, engari ko te wā.

Te Wānanga

Ko te wānanga, he whetū. I konei te wānanga i te tīmatanga o ngā whetū, engari he tino ata mariko. Ko te wānanga he wāhi whai mātauranga.

Ake

Ko te ake he mea ka hangaia i ngā waea me ngā hangarau kia haere whakamuri me whakamua i roto i te wā.

Tāima

Ko te tāima he mīhini ka whakatika i ōu matahiko. Ka haramai ia i roto i tō whare. Ka whakatika i ō matawā. Kai a ia tētahi wai tino mīharo. Kāore e āhei ki te kite i a ia, i te tāima, i te i-ai-a-o rānei. Kei tēnei mea, ngā meniti me ngā hāora.

Ko te wā tētahi tāima nō reira tērā pea kei te tunu kai koe, ā, ka tāima koe i te wā kia reri. Ko ngā meneti me ngā hāora tōna wā.

Inamata

Ko te inamata he wā o mua me ka hangaia ngā mea mai i ngā wā o mua.

Anamata

Ko te anamata ko ngā wā kei te haramai tonu. Ko tēnei te wā ka hanga i ngā mea hou kāore i a mātou.